Weezenlanden still Henk en Guus def.jpg
Weezenlanden still groen-bomen-woningen.jpg
Alle verhalen

De Novaform² in De Weezenlanden

30 augustus 2021
Maatschappelijke ontwikkelingen Innovatie & ontwerp Bewoners & omgeving
Als vastgoedontwikkelaars voelen wij de verantwoordelijkheid om vooruitstrevend na te denken over de invulling van iedere beschikbare vierkante meter. We kijken letterlijk per meter of we écht waarde en waardering toevoegen aan een project. Indien dat het geval is, spreken we over de Novaform2; innovatieve vierkante meters die klaar zijn voor de toekomst! We laten dit keer zien hoe we de Novaform vierkante meter hebben toegepast in Zwolle, bij project Weezenlanden.

Ontwerp
Aan de rand van de historische binnenstad van Zwolle, tegen de stadsgracht, is ziekenhuislocatie Weezenlanden herontwikkeld naar een hoogwaardig nieuwbouwproject met 284 woningen. Het plan omvat een mix van woonhuizen en appartementengebouwen in een op de 19e eeuw gebaseerde architectuur die aansluit bij de historische binnenstad en kwam tot stand via een intensief participatietraject met een klankbordgroep.

Henk Snel, senior stedenbouwkundige bij de gemeente Zwolle, vertelt in deze video meer over het waterveilige en klimaatbestendige ontwerp.

Klimaatverandering
Een van de grote uitdagingen waar we voor stonden, was het anticiperen op klimaatverandering en het delta-proof maken van de hele wijk als onderdeel van het deltaprogramma voor de IJssel-Vechtdelta. Dit hebben we architectonisch opgelost door een regionale waterkering te integreren in de nieuwbouw middels een (halfverdiepte) kelder onder de grachtenpanden, en door het plaatsen van een vijf meter diepe damwand. Daarnaast zijn er ook 55 grote hemelwaterinfiltratieputten geplaatst om het regenwater in de bodem te laten infiltreren. Architect en stedenbouwkundige Kok Mulleners heeft dit deltaproof-concept verwerkt in de architectuur en oog gehouden voor de aanwezige natuur.

Natuurinclusief
Binnen het plan is ook veel aandacht besteed aan het behoud van bestaande bomen. Er zijn diverse bomen binnen het plangebied verplaatst, om hittestress te reduceren.
De leegstaande (ziekenhuis)gebouwen waren in de loop der jaren bewoond door vleermuizen en ook de nodige vogelsoorten hadden er een veilige nestplaats gevonden. Bijzonder bij de bouw van de appartementen zijn dan ook de ‘vleermuizenhotels’ en nestkasten voor de gierzwaluwen.

Lees en bekijk meer van De Weezenlanden op onze projectpagina.