Fase1-Header_Gebiedsontwikkeling3

Wendbaar, eigen zinnig & trots ontwikkelen

Wij zijn gespecialiseerd in complexe binnenstedelijke ontwikkelingen. Samen met stakeholders, bouwers en bewoners bepalen we onze koers.

Projecten in verkoop

Op volle kracht wendbaar

We zijn altijd op zoek naar de balans tussen moeilijkheden en mogelijkheden. En dat betekent: met elkaar strijden en doortastend handelen. Met een herkenbare aanpak en financiële draagkracht. Een kwestie van ontzorgen en verbinden. Het eindresultaat staat als een huis: gezamenlijke trots.


Kennis is ons uitgangspunt. Daarbij geldt: zonder tegenwind geen uitdagingen. Vraagstukken zien we als uitdagingen, kansen en mogelijkheden. Ons pragmatische denken en handelen leidt tot innovatieve concepten. We dagen onszelf uit om oplossingen te zoeken en bij te sturen. We willen precies weten hoe mensen willen wonen. Zo bepalen we samen de juiste koers. Niet eigenwijs maar eigen & zinnig.


Lees meer over wat we doen

Heeft u vragen over onze werkzaamheden?

Stuur een e-mail

Of bel +31 88 248 2929

Risicodragende partner

Vaak hangt de daadwerkelijke doorgang van een plan af van de verkoop van voldoende woningen: een onzekere factor. Novaform kan dit risico van u overnemen door middel van financiering of door niet verkochte woningen af te nemen. Wij ontzorgen u dus ook in uw financiële risico’s.

 • USP-Vastgoedbeheerders (2)
  Binnenstedelijke (her)ontwikkeling

  Het (her)ontwikkelen van in onbruik geraakte gebouwen, terreinen en complete herstructurering van centrumgebieden.

 • USP-Uitbreidingslocatie
  Integrale gebiedsontwikkeling

  Grootschalige ontwikkeling van uitleggebieden in nauw overleg met gemeenten om nieuwe woonwijken van A tot Z te verwezenlijken.   

 • USP-Polen
  Vestiging Novaform in Polen

  Sinds 2013 heeft Novaform ook een vestiging in Poznan om optimaal in te spelen op de groeiende Poolse markt

Lees meer over Novaform