Ideeënvorming

We nemen het initiatief om de belangrijkste partijen, waaronder gemeenten, beleggers en woningcorporaties, zo snel mogelijk bij het project te betrekken.

We luisteren zorgvuldig naar ieders gedachten en komen zo tot de hoofdlijnen. Globale plannen geven we vorm op een manier die past bij alle betrokkenen. Op die manier komen we tot ideeën waar iedereen in gelooft.

Hoge Hoek, Berkel Enschot DRONE - 07.jpg

Berkel Enschot (NL)

Vogelvlucht-Harinkhof-Bergen-op-Zoom.jpg

Harinkhof, Bergen op Zoom

Vogelvlucht-De-Witte-Prinses-Hilversum.jpg

De Witte Prinses, Hilversum

Vogelvlucht-Klaverwei---Schijndel.jpg

Klaverwei, Schijndel

Weezenlanden - klankbordsessies.jpg

Klankbordsessies

Voor omwonenden, belangenverenigingen, geïnteresseerden en andere betrokken partijen organiseren we een bijeenkomst waarin we de belangrijkste uitgangspunten van het plan presenteren. We informeren hen, we luisteren naar hun ideeën en vragen wat er binnen de gemeenschap leeft.

Bruikbare ideeën gebruiken we tijdens klankbordsessies. Met vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden gaan we dieper op de onderwerpen in. Door in de beginfase al na te denken over behoeften, gevoeligheden en met welke zaken we extra rekening moeten houden, kunnen we snel en adequaat handelen. We komen snel tot overeenstemming en stellen vervolgens stedenbouwkundige randvoorwaarden op waarin iedereen zich kan vinden.

Hetzelfde doel voor ogen

“Verbinden, ontmoeten en inspireren. Vanuit de gezamenlijke wensen, ideeën en gedachten plaatsen we een duidelijke stip op de horizon. Dat resulteert in een duidelijke route waarbij we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Succes ligt dan binnen handbereik."”

Paul-van-den-Heuvel-uitsnede.jpg
Paul van den Heuvel
Adjunct-directeur Eindhoven