Auteursrecht

Het materiaal en de diensten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom. Welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten.

Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KlokHolding BV.
Copyright.jpg
E-mail.jpg

E-mail

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van KlokHolding BV en alle aan haar gelieerde ondernemingen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan KlokHolding BV geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van het e-mailbericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt KlokHolding BV u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst KlokHolding BV u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u deze website bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening van deze website van groot belang. KlokHolding wil u dan ook zo goed mogelijk informeren over de cookies op deze website.

Er zijn drie soorten cookies, zogeheten first & third party cookies. First party cookies worden geplaatst door de website zelf. KlokHolding maakt op deze website alleen gebruik van First Party Cookies, namelijk:

 • Functionele cookies (First party cookie)
  Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze houden uw voorkeuren bij (denk aan uw taalvoorkeeur) en onthouden dat u al eerder op de site bent geweest.

 • Analytische cookies (First party cookie)
  Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de gebruikte browser(s).
 • Tracking cookies (Third party cookie)
  Tracking cookies worden geplaatst door derden en houden individueel surfgedrag bij en stellen bezoekersprofielen op. Op basis van deze profielen kunnen wij je in het vervolg beter van dienst zijn.

 

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u de cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe dit werkt, kunt vinden op de website van de Consumentenbond.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voor komen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet of niet optimaal functioneren.

Cookies.jpg

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Het opslaan van gebruiksgegevens

Wanneer je op onze website aanmeld voor Kloksignaal, document download, een formulier en/of enquête invult, vragen we je aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt, om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van KlokHolding of die van een derde partij, zodat wij je in het vervolg gericht kunnen benaderen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan, de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Mochten we in de toekomst brochures, e-mail nieuwsbrieven of andere commerciële boodschappen naar je willen versturen, dan zullen wij dit uiteraard alléén doen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

 

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief of andere communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Onderaan iedere mailing vind je in ieder geval de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. In dat geval zullen we je niet meer benaderen.

 

Verwerking van persoonsgegevens door KlokHolding

Voor KlokHolding is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. KlokHolding respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je eventueel (via de website, per e-mail of op andere manieren) aan KlokHolding verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacyverordening wordt behandeld.

 

Persoonsgegevens die je aan ons geeft

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen. Indien je jezelf registreert via onze website of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • naam
 • e-mailadres

Optioneel

 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adres en woonplaatsgegevens
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • bouwnummer
 • opleverdatum
 • voorkeur uitvoeringsdatum

 

Deze persoonsgegevens worden door KlokHolding verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de afhandeling van je aanvraag tot informatie, verzoek tot herstel, meld hinderen/of sollicitatie;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op de gestelde vragen;
 • om je te informeren over diensten en aanbiedingen van KlokHolding en aan haar
  gelieerde bedrijven;
 • voor het kunnen verzenden van het digitale magazine die per e-mail worden verzonden;
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van KlokHolding;
 • doorgifte van de gegevens naar andere EER-landen ten behoeve van voornoemde doeleinden;
 • voor het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van KlokHolding en aan haar gelieerde ondernemingen. 

Het anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer je KlokHolding daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.


Vertrouwelijk

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij gaan zorgvuldig om met de gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen jouw gegevens verwerken.

 

Doorgifte aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is om aan je vraag of  te voldoen. Omdat we zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens sluiten wij met externe partijen, die toegang hebben tot persoonsgegevens, een juridisch geldige bewerkersovereenkomst (een overeenkomst tussen de verantwoordelijke partij en bewerker, waarin wordt vastgelegd hoe de bewerker met de persoonsgegevens moet omgaan).

 

Door ons ingeschakelde hulppersonen

Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop neer dat deze derde partijen jouw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

 

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.

 

IP-adres

In het kader van jouw bezoek aan onze website wordt onder andere het IP-adres van de door jou gebruikte computer geregistreerd. Aan de hand van het IP-adres kunnen eventueel de gebruikers van het online aanbod worden geïdentificeerd. De IP-adressen worden door KlokHolding echter niet voor dit doeleinde gebruikt.

 

 

Beveiliging van onze website

Omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft het merendeel van onze websites een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.  

Http:// is onveilig en kwetsbaar voor spionageaanvallen die, wanneer belangrijke informatie zoals creditcardgegevens en aanmeldingsgegevens worden buitgemaakt, aanvallers toegang geven tot online accounts en gevoelige informatie. Door gegevens via de browser via HTTPS te verzenden, wordt dergelijke informatie gecodeerd en beveiligd.

Het bewijs dat onze website beschikt over een https-beveiligingscertificaat, kun je zien aan de browserbalk bovenaan de website. Zie onderstaande afbeelding:

 

Voorbeeld Https Website

 

Statistische analyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij jouw IP-adres en gegevens over hoe je deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op jouw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten als KlokHolding en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Vragen en recht op inzage en correctie

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door KlokHolding, of als je deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op met KlokHolding via het contactformulier van de website.

 

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. KlokHolding kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

KlokHolding
Kanaalstraat 200
6541 XN Nijmegen
Postbus 40018
6504 AA Nijmegen

Tel: +31 (0)88 024 91 00
E-mail: privacy@klokholding.nl 
www.klokholding.nl

BTW: NL 0057.92.265.B01
KvK:10025990
IBAN: NL15RABO0112701078
BIC: RABONL2U

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.