Wykaz rocznych sprawozdań finansowych KlokHolding

2016

W 2016 r. KlokHolding osiągnął rekordowy obrót przekraczający 175 milionów euro, co przekłada się na 32% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Znacząco wzrósł także wynik finansowy.

2015

Tendencja wzrostowa została ostatecznie zarysowana w 2015 r. Sprzedaliśmy rekordową liczbę lokali mieszkalnych, czego efektem był znaczący wzrost obrotów i zysków.

2014

Sektor budowlany zdawał się w 2014 r. sięgnąć dna, teraz powoli staje na nogi. Rosną obroty i zwroty z inwestycji.