Przegląd raportów rocznych KlokHolding

Poniżej znajduje się przegląd podsumowań rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata.

2021

Dobre wyniki, mimo trudnego momentu na rynku
Sprawozdanie finansowe za rok 2021

2020

Cały świat przez większą część roku był zdominowany przez pandemię Covid-19, która ograniczyła częściowo działalność handlową. Mimo to, był to dobry rok dla naszej organizacji.
Sprawozdanie finansowe za rok 2020

2019

Kolejny znaczący wzrost obrotów i marż KLOKHOLDING
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

2018

Kolejny rekordowy obrót w 2018 r. Obroty wzrosły o ponad 15% do 225 mln EUR. Wynik netto nieznacznie spadł do 10,2 mln EUR.
Sprawozdanie finansowe za rok 2018

2017

KlokHolding po raz kolejny ustanowił rekord obrotów w 2017 roku. Obrót wzrósł do 194,7 mln EUR, a wynik netto wzrósł do 11,4 mln EUR.
Sprawozdanie finansowe za rok 2017