Przegląd raportów rocznych KlokHolding

Poniżej znajduje się przegląd podsumowań rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata.

2019

Kolejny znaczący wzrost obrotów i marż KLOKHOLDING
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

2018

Kolejny rekordowy obrót w 2018 r. Obroty wzrosły o ponad 15% do 225 mln EUR. Wynik netto nieznacznie spadł do 10,2 mln EUR.
Sprawozdanie finansowe za rok 2018

2017

KlokHolding po raz kolejny ustanowił rekord obrotów w 2017 roku. Obrót wzrósł do 194,7 mln EUR, a wynik netto wzrósł do 11,4 mln EUR.
Sprawozdanie finansowe za rok 2017