logo-Novafonds4.png

“"Dbanie o lokalne inicjatywy oznacza także oferowanie wsparcia lub pomocy. Chcemy przyczyniać się do tego na swój własny sposób i wspierać lokalne inicjatywy dotyczące opracowywanych przez nas projektów budowlanych."”

Edwin Kolkhuis Tanke
Dyrektor generalny Novaform