file5.jpeg
Alle verhalen

Woningbouw op Bavo-terrein versneld

25 oktober 2018
Samenwerken
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordwijkerhout heeft afgelopen dinsdag (23 oktober) ingestemd met het verzoek van Ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe om versneld woningen te mogen bouwen op het Bavo-terrein.

 

Wethouder Henri de Jong is blij, dat er versneld een impuls kan worden gegeven aan de lokale woningmarkt. ‘’Na de economische recessie is de vraag naar woningen in onze regio groot, terwijl er maar weinig nieuw aanbod is. Door versneld meer woningen dan de geplande 40 woningen per jaar te bouwen, neemt de lokale woningvoorraad toe, voor zowel koop als huur. Hierdoor kunnen wij sneller iets doen aan de wachtlijsten voor een sociale huur- of koopwoning en komt de doorstroming naar een andere woning weer op gang.’’

Op het Bavo-terrein, dat sinds kort de naam ‘Landgoed in den Houte’ draagt, is ruimte voor circa 700 woningen. Het omgevingsplan is inmiddels vastgesteld door de gemeente. Bij de bouw houden we rekening met alle doelgroepen. Er komen zorgwoningen en diverse woningen in de sociale, middeldure en dure koop- en huursector. De verkoop start in het eerste kwartaal van 2019.

Voor meer informatie, bezoek de projectwebsite hier.