KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_12-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_05-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_08-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_01-LR.jpg

Hoge Hoek, Berkel-Enschot

KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_11-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_03-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_06-LR.jpg
Hoge Hoek (1)
Hoge Hoek (2)
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_14-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_15-LR.jpg
Hoge Hoek (3)
Hoge Hoek (4)
Hoge Hoek (5)
Hoge Hoek (6)
Hoge Hoek (7)
Hoge Hoek (8)
Hoge Hoek (9)
Hoge Hoek (10)
Hoge Hoek (11)
Hoge Hoek (12)
Hoge Hoek (13)
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_02-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_04-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_07-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_09-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_10-LR.jpg
KlokGroep_HogeHoek_BASE_20170614_13-LR.jpg
Alle projecten

Hoge Hoek, Berkel-Enschot

Uitleggebied Nieuwbouw Bewoners & omgeving

Fase 1 t/m 7: 274 woningen en 14 vrije kavels

Veel diversiteit

Kenmerkend voor Hoge Hoek is de typische dorpse bebouwing, met veel verschillende woningtypen en waar geen enkele hoek van de straat lijkt op de andere. Het stedenbouwkundig plan van Hoge Hoek is geïnspireerd op de verkavelingsstructuur van het landschap.

Een grootse wijk met een intiem karakter

De bebouwing in Hoge Hoek krijgt een directe visuele relatie met het omliggende platteland aan de overzijde van de spoorlijn en bestaat uit 58 sociale huurwoningen en 105 vrije sector huurwoningen voor Syntrus Achmea Real Estate. De koopwoningen bestaan uit 23 sociale koopwoningen en 88 vrije sector koopwoningen en 14 kavels (fase 7) voor eigen ontwikkeling.

Hoge Hoek stedenbouwkundig
De akkers en weilanden van het omliggende landschap hebben de vorm van scherven. Deze vormen zijn in combinatie met hun maat en schaal doorgezet in de straten en rooilijnen van het stedenbouwkundig plan. De wegen bieden hierdoor telkens verrassende ruimtes en perspectieven, een geheel van routes die nergens voorspelbaar of saai worden.

Het stratenplan van Hoge Hoek
De straten in het plan worden visueel zo smal mogelijk gehouden. Hiervoor zorgen verschillen in bestrating, bomen en een enkele keer bebouwing dicht op de weg. Smal lijkende straatjes zorgen ervoor dat het verkeer automatisch rustiger gaat rijden. De auto's van bewoners worden geparkeerd in collectieve parkeerhoven die omsloten worden door de achtertuinen van woningen. Hierdoor word er minder in de straat geparkeerd, wat positief bijdraagt aan de veiligheid.

Het dorpse karakter van Hoge Hoek
Het dorpse karakter van Hoge Hoek wordt evenzeer bepaald door de gebouwen als door hun (voor-) tuinen. Er wordt veel aandacht besteed aan de overgang van privéterrein naar openbaar gebied, het merendeel van de erfafscheidingen wordt gevormd door hagen. Dit zorgt voor een groene en dorpse sfeer in de wijk. Deze sfeer wordt mede bepaald door graspleinen met speelplekken en een groen openbaar toegankelijke collectieve binnentuin. Zo wordt Hoge Hoek een groene dorpsuitbreiding met veel woningdifferentiatie, waar geen enkele hoek van de straat lijkt op de andere.

Opdrachtgever
Novaform Vastgoedontwikkelaars
Architect
Mulleners + Mulleners Architecten
Directievoerder
Syntrus Achmea Real Estate, corporatie Tiwos, Novaform Vastgoedontwikkelaars
Realisatie
Gefaseerd in 6 fases
Naar projectwebsite